CƠ SỞ VẬT CHẤT
divider Le hoai 1

Cơ sở trang thiết bị hiện đại và cao cấp luôn đổi mới và nâng cấp theo xu hướng hiện đại của thị trường.

HÌNH ẢNH/VIDEO LỚP HỌC
divider Le hoai 1

Các khóa học luôn được các giảng viên chỉ dạy tận tình trong giờ lý thuyết và thực hành.

335327170 746056177129390 8632890936828134356 n 335327170 746056177129390 8632890936828134356 n
co so vat chat tham my le hoai 6 co so vat chat tham my le hoai 6
co so vat chat tham my le hoai 5 co so vat chat tham my le hoai 5
z4226363005045 e99e514f933a6dd5fb19b29f636c1ae8 z4226363005045 e99e514f933a6dd5fb19b29f636c1ae8
z4226363026852 d99e8610c9a75ea3e3e6ba003cfc917e z4226363026852 d99e8610c9a75ea3e3e6ba003cfc917e
co so vat chat tham my le hoai 4 co so vat chat tham my le hoai 4
co so vat chat tham my le hoai 3 co so vat chat tham my le hoai 3
co so vat chat tham my le hoai 2 co so vat chat tham my le hoai 2
co so vat chat tham my le hoai co so vat chat tham my le hoai
CL15836 CL15836
CL15860 CL15860
CL15927 CL15927
CL15945 CL15945
CL16002 CL16002
CL16258 CL16258
CL16276 CL16276
CL16303 CL16303
CL16324 CL16324
CL16382 CL16382
335055246 3445660275715155 1329904445744395542 n 335055246 3445660275715155 1329904445744395542 n
335622188 157532903870905 8973211682708420307 n 335622188 157532903870905 8973211682708420307 n
338153523 915407463016519 6436635911220458484 n 338153523 915407463016519 6436635911220458484 n
338295712 951997365819713 5304655162635509324 n 338295712 951997365819713 5304655162635509324 n

hình ảnh/video học viên thực hành
divider Le hoai 1

338295712 951997365819713 5304655162635509324 n
340295023 187268520779349 5998899577760700343 n
340331764 231673372768908 583068860036851332 n
339271208 583154253565554 5870047482008746707 n
338957624 3299433520323557 965503149620721227 n
340291198 6083302398414994 6631299786753619003 n
337406633 2415456215289547 780210322225749790 n
339153454 2392175187614058 1681450949241770659 n
337874682 236481562116331 4570942746471705639 n
340282705 982836969793863 4384466236237956558 n
338044210 1272204087032320 808987529594436492 n
340308109 167046336261004 85248386830183480 n
co so vat chat tham my le hoai 6
co so vat chat tham my le hoai 5
z4226363005045 e99e514f933a6dd5fb19b29f636c1ae8
z4226363026852 d99e8610c9a75ea3e3e6ba003cfc917e
co so vat chat tham my le hoai 4
co so vat chat tham my le hoai 3
co so vat chat tham my le hoai 2
co so vat chat tham my le hoai
CL15836
CL15860
CL15927
CL15945
CL16002
CL16258
CL16276
CL16303
CL16324
CL16382
335055246 3445660275715155 1329904445744395542 n
335622188 157532903870905 8973211682708420307 n
338153523 915407463016519 6436635911220458484 n
335327170 746056177129390 8632890936828134356 n

Hình ảnh/video Thi tốt nghiệp
divider Le hoai 1

Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 6
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 5
Bằng cấp, chứng chỉ của học viên
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 1
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 2
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 3 2
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 1 3
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 3
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 4
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 5 2
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 1 2
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 2 1
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 3 1
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 4 1
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 5 1
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 6 1
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 7
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 8
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 9
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 10
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 11
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 12
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 19
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 2 2
Hoc vien thi tot nghiep lehoai academy 4 2
nhận tư vấn khóa học

ĐỂ LẠI THÔNG TIN