1. Học xong có được cấp bằng không?

Học spa xong nếu bạn cứng tay nghề có thể đi làm luôn tại các spa ko yêu cầu bằng cấp hoặc có nhu cầu thi lấy bằng sẽ có các đợt đăng ký thi tuyển được cấp bằng chính quy thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp có giá trị toàn quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *